niedziela, 17 marzec 2024 10:12

Na jakie studia nie warto iść

najgorsze kierunki studiów najgorsze kierunki studiów pixabay

Analiza przeprowadzona przez Federalny Rezerw Nowego Jorku ujawniła, że absolwenci kierunków takich jak sztuki liberalne, sztuki sceniczne oraz teologia osiągają najniższe zarobki w ciągu pięciu lat od ukończenia studiów.

 

Absolwenci niektórych kierunków zarabiają mniej

Wszystkie trzy wymienione kierunki przyniosły ich absolwentom medianę rocznych dochodów na poziomie 38 000 dolarów, co jest najniższą wartością spośród 75 analizowanych kierunków studiów. Inne kierunki o niskich zarobkach to m.in. wypoczynek i gościnność, historia, sztuki piękne oraz psychologia, które przynoszą rocznie 40 000 dolarów lub mniej. Dla porównania, mediana dochodu osobistego w USA w 2022 roku wyniosła 40 480 dolarów według najnowszych danych dostępnych z U.S. Census.

Późniejsze etapy kariery także nie napawają optymizmem

Niestety dla nauczycieli, ich zarobki w późniejszym etapie kariery również nie prezentują się zbyt korzystnie. Absolwenci wychowania przedszkolnego w środku kariery zarabiają najmniej spośród wszystkich kierunków, z medianą rocznych dochodów wynoszącą 48 000 dolarów, co stanowi jedynie 8 000 dolarów więcej niż zaraz po ukończeniu studiów. W kontraście, kierunki związane z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM) przynoszą swoim absolwentom najwyższe zarobki zarówno na wczesnym, jak i średnim etapie kariery. Inżynierowie komputerowi zaraz po studiach zarabiają najwięcej, z medianą na poziomie 80 000 dolarów rocznie, a ich wynagrodzenie wzrasta do 133 000 dolarów w wieku 35-45 lat, co jest najwyższą wartością spośród wszystkich kierunków.

Dane do tego corocznego badania zostały zebrane z danych spisu ludności USA z 2022 roku, najnowszych dostępnych. Badanie wyklucza osoby aktualnie uczące się i ogranicza się do populacji w wieku pracującym od 25 do 65 lat, pracujących na pełen etat, z tytułem licencjata lub wyższym.