sobota, 12 styczeń 2019 14:09

Przyłącza wodne i kanalizacyjne i ich znaczenie dla miasta

http://ekosan-instal.pl/ http://ekosan-instal.pl/

Znaczenie wodociągów i kanalizacji jest ogromne. Całą pracę wykonują przyłącza wodne i kanalizacyjne oraz ich sieci miejskie. Dlatego wodociągi i kanalizacja stanowią podstawę do rozwoju miast i osiedli mieszkaniowych.


W ostatnich latach następuje szybki rozwój produkcji armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, są to głównie specjalistyczne wyroby. Rosnące inwestycje w wodociągi i kanalizację napędzane są możliwością pozyskiwania środków z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej, np. Z programu Infrastruktura i środowisko. Rośną również wymagania dla osób projektujących, wykonujących i nadzorujących przy sieciach i przyłączach wodnych i kanalizacyjnych. Odnosi się to do wiedzy praktycznej jak i teoretycznej. Wykonawcy tacy muszą być doskonale zorientowani w zakresie produkowanych materiałów oraz technologii wykonywania robót budowalnych.
Roboty prowadzone przy budowie przyłączy prowadzone są w ciężkich warunkach atmosferycznych (upały w lecie i mrozy w zimie) oraz warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi (praca przy ciężkich maszynach budowlanych, głębokich wykopach). Dlatego wykonawcy powinni dokładnie przestrzegać zasad BHP a odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na kierowniku budowy.
Inwestycje w przyłącza wodne i sieci wymagają dużych nakładów finansowych, dlatego ważne jest, aby stosowane materiały oraz jakość wykonywanych prac dawały gwarancję długiej bezawaryjnej pracy. Bardzo często stosuje się urządzenia o dużym stopniu skomplikowania.

 

Mimo wielu udogodnień związanych z zastosowaniem urządzeń i sprzętu wysokiej jakości w dalszym ciągu wymagana jest ogromna wiedza i doświadczenie od firm i osób zajmujących się budową sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Koniecznością jest bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa budowlanego oraz zasad BHP mówiących o bezpieczeństwie pracy.

Podsumowując przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne to inwestycja na długie lata która musi być bezawaryjna ponieważ ewentualne koszty ich naprawy i modernizacji są ogromne i wiążą się ze znacznymi pracami budowlanymi które mogą zniszczyć wcześniej zagospodarowany teren.

Od firm wykonawczych wymaga się gwarancji, a to wiąże się ze stosowaniem nowoczesnych materiałów budowlanych o wyższych kosztach w porównaniu ze starymi technologiami.

EkoSan Instal Sp. z.o.o.
ul. Relaksowa 27/11
20-819 Lublin
http://ekosan-instal.pl/