poniedziałek, 14 maj 2018 09:44

Cele kursów gazowych

Obsługa urządzeń, instalacji i sieci gazowych wymaga posiadania nie tylko rozległej wiedzy, ale także uprawnień. Aby je uzyskać, konieczne jest pozytywne przejście egzaminu państwowego. Oznacza to, że każda osoba, która w codziennej pracy zajmuje się eksploatacją lub dozorem urządzeń gazowych, musi regularnie odświeżać i uzupełniać swoją wiedzę.

 

Uprawnienia energetyczne grupy G3 muszą być odnawiane co 5 lat – przypomina nasz rozmówca z ośrodka szkoleniowego Galileum. Choć dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem sieci gazowych takie regulacje mogą wydawać się uciążliwe, w rzeczywistości służą one zachowaniu bezpieczeństwa.

Musimy przecież pamiętać, że użytkowanie wszystkich urządzeń i instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i magazynowania paliw gazowych lub zużywających je, wiąże się z ryzykiem wybuchu, stwarzającego zagrożenie życia. Zatem w takiej pracy nie ma miejsca na jakiekolwiek pomyłki czy improwizację.

Cele kursów gazowych

Z punktu widzenia kursanta, celem szkolenia gazowego jest oczywiście gruntowne przygotowanie do egzaminu. Natomiast celem przyświecającym szkoleniowcom, jest przekazanie słuchaczom rzetelnej wiedzy, dotyczącej budowy i eksploatacji urządzeń oraz sieci i instalacji gazowych, prawa energetycznego, a przede wszystkim zasad bezpiecznego i racjonalnego korzystania z urządzeń gazowych.

Zakres uprawnień gazowych

Szkolenia energetyczne G3 obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń gazowych. Podczas egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, nadawany jest zakres punktowy uprawnień, przez co określa się, jakie dokładnie urządzenia może obsługiwać dana osoba.

I tak osoba, która ma zajmować się montażem, obsługą, konserwacją i remontami urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych, musi postarać się o uprawnienia w zakresie eksploatacji. Natomiast uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń gazowych są potrzebne do sprawowania nadzoru nad osobami, zajmującymi się eksploatacją.

Gdzie zdobyć uprawnienia gazowe?

Najprostszym i niezawodnym sposobem na szybkie zdobycie kwalifikacji zawodowej w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń energetycznych grupy G3, jest udział w kursie gazowym, organizowanym przez profesjonalny ośrodek szkoleniowy.

Warto rozejrzeć się za instytucją, pozostającą w stałym kontakcie z Urzędem Regulacji Energetyki, ponieważ właśnie takie ośrodki dysponują zawsze najświeższą wiedzą merytoryczną i doskonale przygotowanymi materiałami dydaktycznymi, a często umożliwiają swoim kursantom odbycie egzaminu na miejscu, przed własną komisją.