sobota, 22 grudzień 2018 17:21

Chłodnie samochodowe – rodzaje

Chłodnia Chłodnia

Przewożenie różnych produktów wymaga wykorzystania odpowiednich środków transportu. Ich wybór jest uzależniony od wielu czynników, przy czym do najważniejszych z nich należy zaliczyć czas trwania transportu oraz wielkość ładunku.

 

Czym charakteryzują się standardowe chłodnie samochodowe?

Standardowe chłodnie samochodowe są zaliczane do najpopularniejszych rodzajów chłodni. Wykorzystuje się je do przewożenia nie tylko produktów zamrożonych, ale także takich, które wyróżniają się wrażliwością na działanie wysokiej temperatury, a co równie istotne, pod jej wpływem szybko się psują. Do tego typu produktów należą przede wszystkim mrożonki, warzywa, mięso, owoce oraz ryby. W tej grupie wyrobów, które są narażone na szybkie uszkodzenie, znajdują się poza tym kwiaty, liczne rodzaje lekarstw oraz wiele kosmetyków.

Chłodnie samochodowe a podział na klasy

W zależności od panujących w danych chłodniach samochodowych warunków są one dzielone na poszczególne klasy, przy czym wyróżnia się klasę A, B oraz C. W chłodniach klasy A istnieje możliwość uzyskania minimalnej temperatury oscylującej w granicach zera stopni. Chłodnie samochodowe klasy B pozwalają na obniżenie jej o dziesięć stopni, natomiast chłodnie klasy C są przystosowane do uzyskiwania minus dwudziestu stopni.

Chłodnie samochodowe dopplestock oraz hakowe

Dzięki swoim właściwościom niezwykle praktyczne i funkcjonalne są chłodnie typu dopplestock. Ich innowacyjność polega na tym, że naczepy chłodni samochodowych zostały wyposażone w specjalne szyny, co pozwala na transportowanie dwukrotnie zwiększonego ładunku, ponieważ na zainstalowanych szynach można umieścić dodatkowe poziomy. Chłodnie hakowe natomiast są przystosowane do przewożenia półtuszy. Jest to transport odbywający się w pionie, czyli w pozycji wiszącej.

Multitemperaturowe chłodnie wielogrodziowe

Niezwykle popularne i bardzo często wykorzystywane są chłodnie wielogrodziowe, nazywane także multitemperaturowymi. Charakteryzują się tym, że w obrębie jednej naczepy istnieje możliwość uzyskania stref, które będą miały inną temperaturę. Jest to równoznaczne z tym, że w takich chłodniach samochodowych można w trakcie jednego transportu przewozić produkty o odmiennych wymaganiach termicznych. Dzięki grodzi przestrzeń chłodnicza może być podzielona na co najmniej kilka sposobów. Jeżeli dodatkowo naczepy będą wyposażone w grodź typu dopplestock, to ich funkcjonalność znacznie wzrasta.

Butla z ciekłym azotem a jej zastosowanie

W transporcie chłodniczym wykorzystuje się samochody, które zostały zaopatrzone w butlę z ciekłym azotem. Jest to niezwykle praktyczne, ponieważ pozwala na schłodzenie naczepy w bardzo krótkim czasie dzięki obniżeniu się ciśnienia gazu.

Izotermy

Są środkiem transportu, który wykorzystuje się na krótkich dystansach do przewożenia leków, kosmetyków i produktów spożywczych.

W celu przewiezienia szybko psujących się produktów lub wymagających zapewnienia stałej temperatury należy skorzystać z odpowiedniego transportu. Z tego też względu na terenie całej Polski doskonale funkcjonuje wynajem chłodni samochodowych, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem.