poniedziałek, 27 luty 2017 10:34

Czy pracodawca ma prawo zbadać pracownika alkomatem?

To temat często sporny – zdarza się, że ani pracownicy, ani pracodawcy do końca nie znają swoich praw i obowiązków. Jak z punktu widzenia przepisów prawa wygląda badanie alkomatem w miejscu pracy?

 

Uzasadnione podejrzenia


Pracodawca nie może przeprowadzić badania trzeźwości pracowników, jeśli nie ma podejrzeń ku temu, że któryś z nich spożywał alkohol. Te podejrzenia nie mogą wziąć się znikąd – muszą być uzasadnione, a ponadto pracownik ma prawo nie zgodzić się na przeprowadzenie badania. Co może stanowić uzasadnione podejrzenie? Na przykład chwiejny krok pracownika, niewyraźna mowa, woń alkoholu, „wczorajszy” wygląd, skargi współpracowników czy posiadanie przez pracownika butelki z alkoholem.


Wyrywkowe kontrole przeprowadzane na zasadzie sprawdzania przypadkowych pracowników są łamaniem art. 11 Kodeksu pracy. Okresowe lub prewencyjne badania są dozwolone w określonych przypadkach, np. w firmach transportowych czy w szpitalach, gdzie pracownicy muszą być bezwzględnie trzeźwi. Stosowne zapisy określające, że pracodawca zastrzega sobie prawo do badania trzeźwości pracownika, powinny znaleźć się w regulaminie pracy w danej firmie.


Konsekwencje pracy „pod wpływem”


Skutki nieodpowiedzialnego zachowania pracownika może odczuć zarówno sam nietrzeźwy, jak i jego pracodawca. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na kierownika zakładu pracy przymus odsunięcia od wykonywania obowiązków pijanego pracownika. Za ten dzień nie otrzyma on wynagrodzenia. Jeśli pracownik przychodzi do pracy pijany, pracodawca może go także zwolnić bez wypowiedzenia, nałożyć na niego karę pieniężną, wpisać upomnienie czy naganę lub, jeśli pracownik naraził na uszczerbek na zdrowiu współpracowników i inne osoby, złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.


Zgoda na przeprowadzenie badania


Nie można zmusić pracownika do poddania się badaniu, nawet jeśli wyraźnie widać, że jest pod wpływem alkoholu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik był uczestnikiem wypadku. Wtedy jego zgoda na badanie nie jest potrzebna. Jeśli pracownik odmawia poddania się badaniu lub stwarza inne problemy, pracodawca może wezwać policję. Policjanci mogą przeprowadzić badanie alkomatem na miejscu lub zawieźć taką osobę do szpitala, gdzie będzie musiała poddać się badaniu krwi albo moczu. Jeżeli jednak dojdzie do takiej sytuacji, konsekwencje dla nietrzeźwego pracownika będą znacznie gorsze, niż utrata jednodniowej pensji.


Alkomat dla firmy


Alkomat, którym sprawdza się trzeźwość pracowników powinien być dobrej jakości, odpowiednio przechowywany i kalibrowany wtedy, kiedy zaleca producent – mówi autor bloga http://alkomatykalibracja.blox.pl/html. To da nam pewność, że wynik jest prawidłowy i nie zaszła żadna pomyłka – dodaje ekspert.


Badanie alkomatem w pracy musi zostać odpowiednio spisane formalnie. Należy sporządzić dokument z datą, powodami przeprowadzenia badania, okolicznościami towarzyszącymi oraz wynikiem pomiaru alkomatem.