wtorek, 27 wrzesień 2016 09:46

Magazyn części zamiennych

Jeśli prowadzisz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, powinieneś mieć podręczny magazyn części zamiennych u siebie. Ta sama zasada dotyczy producenta, który zajmuje się dystrybucją części zamiennych lub realizuje usługi gwarancyjne i pogwarancyjne. Na szczęście wielkość opłat ponoszonych na magazyn części zamiennych w przeliczeniu na sztukę jest względnie niewielka. W jaki sposób w praktyce zorganizować taki magazyn? I jak go zaopatrywać?

 

Na uruchomieniu magazynu części zamiennych skorzystają:

  • klienci Twojej firmy - zwiększy się dostępność części i skróci się czas dostarczenia zamienników, zarówno w przypadku zwykłych, jak i ekspresowych dostaw,
  • serwisant lub pośrednik - nie będzie zajmował się pozyskiwaniem potrzebnych części zamiennych, a zajmie się właściwą pracą,
  • producent - zagwarantuje sobie wysoką jakość dostaw, a w konsekwencji zapewni sprawniejsze działanie w sytuacjach nagłych.

Przykład
W przypadku branży motoryzacyjnej autoryzowane centra magazynów części zamiennych zapewniają 100% dostępność części zamiennych określonych marek samochodów. Posiadają także oryginalne katalogi części zamiennych do samochodów, co gwarantuje trafny dobór oraz wycenę części zamiennej.

Magazynowanie części zamiennych w praktyce

1. System pracy

Standardowo magazyny części zamiennych pracują na 2, a nawet 3 zmiany. Dzięki takiemu systemowi pracy klienci mają dostęp do części zamiennych w najważniejszych godzinach. Liczba zmian jest uzależniona od wielkości obsługiwanych klientów i ustalonej szybkości reakcji.           

2. Składanie zamówień

Dobrze jest zapewnić możliwość zgłaszania zapotrzebowania na części zamienne przez różne kanały informacyjne, np. za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie, za pomocą faksu.  Im więcej możliwości, tym lepiej.           

3. Zasięg

W praktyce magazyny swoim zasięgiem obejmują ustalone regiony. Wszystko zależy od wielkości i obszaru działania firmy, utrzymującej lub zlecającej utrzymanie magazynu części zamiennych. W przypadku dużych koncernów region obejmować może nawet kilka krajów. Mniejsza firma, działająca na rynku polskim, może opracować system dystrybucji, bazujący na podziale kraju na rejony.Niezależnie od wielkości firmy i obszaru jej działania trzeba wyznaczyć konkretne osoby do obsługi klienta z danego rejonu.

Zaopatrywanie magazynu części zamiennych

Magazyn części zamiennych można zaopatrywać  w towar na zasadach komisowych, np.:

  • przekazujący towar w komis (komitent) oświadcza, że towar stanowi jego własność,
  • towar jest przekazywany na ustalony okres, np. na 6 miesięcy,
  • przyjmujący towar w komis (komisant) nie odpowiada za ukryte wady fizyczne towaru, o których nie został poinformowany przez komitenta,
  • komisant i komitent określają cenę jednostkową towaru złożonego do sprzedaży.