wtorek, 30 maj 2017 14:02

Ochrona zgodnie z prawem

Mnogość ustaw i rozporządzeń narzuca pracodawcy wypełnianie całej gamy przepisów. Niektóre mogą wydawać się nieco oderwane od rzeczywistości, ale są i takie, których przedsiębiorca powinien przestrzegać jak najsurowiej z własnego przekonania , a nie jedynie ze strachu przed ewentualną karą.

Przykładem są przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którymi na barkach pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za zdrowie, a nierzadko życie pracowników. Jednym ze skutecznych sposobów ochrony pracownika, jest profesjonalna odzież ochronna.

Ubrania ochronne to szeroka kategoria, obejmująca, w zależności od profilu działalności firmy, wszelkie części odzieży, których zadaniem jest zabezpieczanie pracownika przed szkodliwymi i potencjalnie niebezpiecznymi warunkami. Przykładowo funkcję ochronną będą spełniać strażackie kurtki wykonane z niepalnych materiałów, kitle chemików chroniące przed oparzeniem żrącymi substancjami, elektrostatyczne kombinezony czy rękawice zapewniające izolację elektryczną. Uzupełnieniem takiego stroju będą kaski, gogle i ochronniki słuchu oraz stosowne obuwie.

Odzież robocza tym różni się od ochronnej, że jej zadaniem nie jest odizolowanie od czynników szkodliwych, ale, w zależności od potrzeb, zapewnienie pracownikowi izolacji od brudu, kurzu etc., ujednolicenie wizerunku firmy poprzez zastosowanie dress codu, lub utrzymanie podwyższonego poziomu higieny. Przykładowo klasyczny uniform personelu medycznego to kitel i drewniaki medyczne i jest on świetnym przykładem pełnego, rozpoznawalnego wszędzie stroju roboczego

Można zaryzykować twierdzenie, że każda odzież ochronna jest odzieżą roboczą, ale nie każda odzież robocza jest ubraniem ochronnym. Buty tej samej klasy ochronności, na gumowej podeszwie, z noskami wzmacnianymi blachą, mogą pełnić funkcję ochrony stóp u pracownika produkcji, zabezpieczając go przed zmiażdżeniem palców w przypadku upuszczenia sobie czegoś z linii produkcyjnej na stopę. Te same buty mogą być noszone przez pozostały personel firmy (chociażby z racji promocji na zamawianie większej ilości sztuk jednego rodzaju) ale w przypadku osób wykonujących lżejsze prace, będą już jedynie obuwiem roboczym, przerastając klasą ochronności zapotrzebowanie rzeczywiste. Jest to jednak wyjściem optymalnym, ponieważ wypadki mają to do siebie, że nie sposób ich przewidzieć i lepiej chronić się nadmiernie, niż za mało.

Dobre hurtownie i sklepy ze sprzętem i odzieżą BHP oferują obecnie tak szeroki wybór produktów, że niezależnie od branży przedsiębiorca znajdzie tam wszystko, czego potrzebuje, aby wykazać się odpowiedzialnością i zapewnić pracownikom bezpieczeństwo a sobie spokojny sen.