niedziela, 07 lipiec 2019 12:11

Paliwa, jak i ich rodzaje

Paliwa Paliwa

Paliwa można podzielić na dwa główne rodzaje. Pierwszy z nich to paliwa ciekłe, zaś drugi to paliwa gazowe.

 

Wśród paliw ciekłych możemy wyróżnić przede wszystkim: 

  • benzynę - stosowana jest ona w silnikach mających zapłon iskrowy. W jej składzie znaleźć można węglowodory mające temperaturę wrzenia od 30 do 200 stopni Celsjusza. Otrzymywana jest na ogół w wyniku procesu rafinacji ropy naftowej, niemniej możliwe są także inne sposoby do jej pozyskania, 
  • olej napędowy - stosowany jest w przypadku silników, mających samoczynny zapłon. Otrzymywany jest również w procesie rafinacji ropy naftowej. Ostatnio na dużą skalę tenże rodzaj paliwa pozyskuje się z roślin. Temperatura wrzenia jego składników to przedziela 170-380 stopni Celsjusza. Ważnym parametrem w jego przypadku jest wartość tak zwanej liczby cetanowej, 
  • alkohole - w samochodach jako paliwo wykorzystuje się także alkohol metylowy i etylowy. Zwykle występują one w formie dodatku, który zwiększa liczbę oktanową. Z uwagi na ich niewielką liczbę cetanową praktycznie unika się stosowania takiego paliwa w przypadku silnika Diesla. Najbardziej popularną mieszaniną benzyny i alkoholu jest E85. Niemniej jednak, aby noc tankować tego rodzaju paliwo, trzeba właściwe przygotować pojazd. Warto brać pod uwagę, że biorąc pod uwagę pomniejszoną wartość energetyczną pojazdu, który spala ok. 10 l. benzyny, będzie on potrzebował w tych samych warunkach ok. 12 litrów E85, 
  • naftę - stosowana jest ona w silnikach ZI, ale tylko i wyłącznie o niskim stopniu sprężania, jak i w niskoobrotowych. Charakterystyczną jest dla niej zwłoka przy zapłonie, jak i wydłużony czas spalania.

Wśród paliw gazowych możemy wymienić : 

  • wodór - to zdecydowanie paliwo przyszłości. Energię pozyskuje się w wyniku zachodzącej reakcji chemicznej z tlenem. Produktem spalania jest woda, 
  • gaz ziemny CNG - złożony jest w dużej części z metanu. Sprężony jest do ciśnienia ok. 20-25MPa. Może być on wykorzystany do silników ZS i ZI,
  • LPG - to mieszanina skroplonego propanu, jak i butanu. Konieczne jest w tymże przypadku użytkowanie wytrzymałych na uderzenia zbiorników, ze względu na ich nieściśliwość. W przeciwnym przypadku zbiornik mógłby zostać rozerwany.