piątek, 30 sierpień 2019 15:20

Porównywanie systemów BRC i IFS

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Systemy bezpieczeństwa żywności Systemy bezpieczeństwa żywności

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności staje się warunkiem wstępnym dla firm spożywczych na całym świecie

, a jedną z pierwszych decyzji jest wybór odpowiedniego standardu. To od niego w dużej mierze będą zależały wszystkie procesy w firmie, a także to, czy konieczne będzie zatrudnienie nowego personelu, w tym audytora wewnętrznego systemów IFS lub BRC.

Czym są systemy IFS i BRC? 

Dwa programy zatwierdzone przez GFSI, które są uznawane na całym świecie i szczególnie popularne w Europie, to IFS do kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oraz BRC Global Standard for Safety Food. Warto pamiętać, że IFS dotyczy zarówno procesów, jak i artykułów spożywczych, z kolei BRC określa wymagania dla firm zajmujących się przetwarzaniem żywności i przygotowywaniem podstawowych produktów. 

Główne założenia 

IFS i BRC identyfikują kilka kluczowych elementów, w przypadku których nieprzestrzeganie prowadziłoby do nieudanego audytu i braku certyfikacji. Do najważniejszych zalicza się: 

  • odpowiedzialność i zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla,  
  • plan bezpieczeństwa żywności, 
  • monitorowanie zmian,  
  • audyty wewnętrzne,  
  • działania naprawcze. 

W obu tych systemach kontrole, które przeprowadzone są w firmie, stanowią bardzo ważny aspekt. Audytor wewnętrzny systemów IFS i BRC ma za zadanie określić wszystkie obszary, które muszą ulec modyfikacji oraz dzięki raportom przekazywać informacje o procesach swoim przełożonym.  

Osoby, które są zainteresowane kursem na audytora wewnętrznego systemów IFS i BRC więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h15-audytor-wewnetrzny-systemow-ifs-brc/

Różnice między IFS a BRC 

Istnieje kilka różnic pomiędzy tymi systemami. Część z nich wynika z nazewnictwa i terminologii, jednak np. BRC określa kontrolę jako podstawowy wymóg, ale jest też bardziej wymagający w odniesieniu do warunków przetwarzania i produkcji, takich jak czas i temperatura gotowania. Inne podstawowe wymagania BRC obejmują dodatkowo szkolenia, zarządzanie alergenami, segregację. W IFS zwraca się z kolei uwagę na specyfikacje surowców, dysponowanie zasobami oraz procedury wycofania produktów.