czwartek, 12 kwiecień 2018 14:10

Pracownik ochrony i jego uprawnienia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na temat pracowników ochrony i ich uprawnień krąży wiele mitów. Zanim zaczniemy zastanawiać się co można a co nie ochroniarzowi warto uzmysłowić sobie, że są różnicę między wykwalifikowanym i niewykwalifikowanym pracownikiem ochrony.

(Nie) kwalifikowany pracownik ochrony

Podstawowa różnica wynika z faktu wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Na listę tę mogły być wpisane osoby, które posiadały licencję pracownika ochrony lub pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia. Kwalifikowanym pracownikiem ochrony może być osoba, która ukończyła 21 lat , nie była karana, posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie szkolenia strzeleckiego, technik samoobrony, technik interwencyjnych. Osoby ubiegające się o takie kwalifikacje muszą również posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z ochroną osób oraz mienia.

Niekwalifikowany pracownik ochrony to wszystkie pozostałe osoby, które pracują w branży ochroniarskiej, ale których nazwiska nie widnieją na wspomnianej liście kwalifikowanych pracowników ochrony.

Co można pracownikowi ochrony

Pracownik ochrony ma prawo wylegitymować osobę znajdującą się na terenie danego obiektu, w celu ustalenia jej tożsamości i zasadności przebywania na terenie obiektu. W przypadku gdy osoba kontrolowana nie posiada dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przebywania na danym terenie pracownik ochrony ma prawo zażądać opuszczenia obiektu przez tę osobę. To samo dotyczy sytuacji zakłócania porządku.

W przypadku odmowy opuszczenia obiektu pracownik ochrony ma prawo dokonać ujęcia osoby bądź osób, w celu niezwłocznego przekazania ich policji. W sytuacji gdy dobro powierzonego obiektu bądź znajdujących się w nim osób jest zagrożone pracownik ochrony ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego tj. kajdanki czy paralizartor.

Jeśli chodzi o użycie broni jest ono dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach takich jak konieczność odparcia bezpośredniego ataku zagrażającemu życiu bądź zdrowiu pracownika ochrony i innych osób, oraz w sytuacji gdy osoba nie reaguje na polecenia porzucenia broni bądź innego niebezpiecznego narzędzia. 

Firmy ochroniarskie warszawa zatrudniające pracowników ochrony mają świadomość tego jak bardzo odpowiedzialna jest to praca. Mimo, że nam kojarzy się ona często z Panem Zdziśkiem siedzącym za szybką lub spokojnie spacerującym po obiekcie. Warto mieć jednak na uwadze, że kwalifikowany pracownik ochrony posiada szereg daleko posunięte uprawnienia.