wtorek, 06 sierpień 2019 17:30

Tachografy

Tachograf Tachograf

Bezpieczeństwo na drogach jest kwestią priorytetową. W celu jego zapewnienia cały czas wprowadzane są zmiany do kodeksu drogowego, ale także modyfikowane są przepisy dotyczące pracy kierowców zawodowych.

 

Jedną z ważniejszych kwestii z tym związanych jest użytkowanie tachografów, które mają na celu rejestrację czasu pracy kierowcy, a także innych parametrów związanych z jazdą samochodem. Czym dokładnie jest tachograf oraz w jakich sytuacjach powinien być użytkowany?

Tachograf – co to takiego?

Tachografy to urządzenia, które służą do wykonywania pomiarów i ich rejestracji. Wykorzystywane są w pracy zawodowych kierowców i mają przede wszystkim rejestrować czas ich pracy, a także prędkość, z jaką poruszają się na drogach. Nazwa tachograf wywodzi się od greckich słów tachos – prędkość oraz grapho – pisać, w tym przypadku rejestrować. Stosowanie tachografów jest obowiązkowe w wielu krajach, z uwagi na wprowadzone przepisami prawnymi ograniczenia czasu pracy kierowcy (w Polsce określa to dokładnie Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zmianami). Tachografy muszą być umieszczone w samochodach ciężarowych oraz autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) określonej w ustawie.

Jakie są rodzaje tachografów?

Tachografy dzieli się na dwa podstawowe rodzaje – analogowe i cyfrowe. Te pierwsze dane zapisują na papierze (wykresówkach). Natomiast dane w urządzeniach cyfrowych zapisywane są w pamięci tachografu lub na zewnętrznych nośnikach. Z uwagi na to, że zapisy z urządzeń analogowych stosunkowo łatwo zafałszować, coraz powszechniejsze w użytku stają się tachografy cyfrowe.

Czy stosowanie tachografów jest obowiązkowe?

Stosowanie tachografów jest obowiązkowe w przypadkach, które zostały określone w ustawie. Jeżeli kierowca nie ma urządzenia rejestrującego lub ma, jednak nie jest ono włączone, grożą mu wysokie kary pieniężne. Karą finansową może być obciążony również przedsiębiorca, którego pracownicy (kierowcy) nie stosują tachografów, co jest niezgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym.