środa, 29 kwiecień 2020 12:36

Wielozadaniowe centra tokarskie Nakamura-Tome

Centrum Tokarskie Centrum Tokarskie

Pojęcie wielozadaniowych centr tokarskich, szeroko opisuje zakres tokarek z możliwością frezowania. Czasami nazywamy je tokarkami z narzędziami napędzanymi lub tokarko-frezarkami. Przykładem takich tokarek mogą być wielozadaniowe centra tokarskie Nakamura-Tome. Producent oferuje szeroką gammę tokarek: dwu wrzecionowe, wielogłowicowe oraz tokarko-frezarki z uchylnym wrzecionem frezarskim.

Gdzie należy wdrażać tokarki wielozadaniowe?

Przedmioty obrabiane które wymagają toczenia oraz frezowania, są pierwszym typem części do obróbki na centrach tokarskich. Skomplikowane detale, posiadające wąskie pole tolerancji idealnie wpisują się w definicję obróbki na tokarkach tego typu. Ponadto w ofercie Nakamura-Tome istnieje wiele urządzeń peryferyjnych, które pozwalają na zautomatyzowanie procesu produkcyjnego: podajniki/odbiorniki prętów, roboty, bramowe systemy załadunku/rozładunku. Dzięki tym rozwiązaniom obrabiarka przystosowana jest do pracy bezobsługowej, a cały proces można przystosować do produkcji seryjnej.

Korzyści płynące z wykorzystania wielozadaniowych centr tokarskich

Każdy zakład produkcyjny chce skrócić czas przezbrojeń, wyeliminować błędy, uprościć proces produkcyjny, osiągnąć wyższą dokładność, podwyższyć wydajności oraz produkować większą liczbę przedmiotów obrabianych w krótszym czasie. Aby osiągnąć te cele, wymaga się nowego podejścia do produkcji, poprzez stosowanie bardziej wyrafinowanych obrabiarek. Idealnie wpisują się tu tokarki z oferty producenta Nakamura-Tome. Oto lista korzyści, jakie można osiągnąć poprzez wdrożenie tokarek Nakamura-Tome:

  • Zwiększenie mocy przerobowych zakładu, przy mniejszej pracochłonności. Przykładem są tokarki z serii WT (dwie głowice oraz dwa wrzeciona). Taka tokarka jest w stanie zastąpić operacje na tokarce oraz frezarce. Ponadto zastosowanie dwóch głowic narzędziowych skraca czas obróbki, dzięki optymalizacji procesu obróbczego.
  • Przedmiot obrabiany wykonywany jest w jednej operacji na jednej obrabiarce. Ograniczona ilość przezbrojeń, skrócenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego oraz czasów pomocniczych.
  • Obniżenie kosztów produkcji - tokarko-frezarka jest w stanie wykonać pracę kilku obrabiarek, ponadto centrum tokarskie wymaga tylko jednego operatora, a zwiększenie wydajności pozwala na uzyskanie wyższej opłacalności całego procesu.
  • Zmniejszenie ryzyka błędów w procesie. Mniejszy udział operatorów oraz uproszczenie procesu powoduje wzrost niezawodności. Rola operatorów ograniczona jest do przezbrojeń oraz kontroli zużycia narzędzi w cyklu produkcyjnym.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, można stwierdzić, iż wdrożenie wielozadaniowych centr Nakamura-Tome może pozytywnie wpłynąć na opłacalność oraz niezawodność produkcji.