wtorek, 14 maj 2019 08:59

Zastosowanie surowców chemicznych

Surowce chemiczne są na szeroką skalę wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Występują one w środowisku naturalnym. Każdy surowiec chemiczny różni się właściwościami, co jest spowodowane różnym składem danych surowców. To właśnie dlatego są one pozyskiwane i wykorzystywane w odmienny sposób.

 

Czym są surowce chemiczne?

Surowce chemiczne są jednym z rodzajów surowców mineralnych. Podobnie jak inne rodzaje są one wydobywane w formie kopaliny, która jest potem odpowiednio obrabiana na użytek przemysłu. Z uwagi na fakt, że mają one różne właściwości, wykorzystuje się je praktycznie wszędzie. Niektóre mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, a inne służą do produkcji nawozów sztucznych. Do surowców chemicznych zaliczane są też surowce pochodzenia organicznego, które stosuje się jako paliwa. Niektóre surowce chemiczne, które były bardzo popularne kiedyś, dziś można uzyskać syntetyczne.

Zastosowanie surowców chemicznych

Jak już wspomniano, surowce chemiczne mają różnorodne zastosowanie. Jednak, z uwagi na ich ogólny charakter, są one wykorzystywane do podobnych celów. Znaczna część surowców chemicznych pozyskiwanych naturalnie może być następnie wykorzystana do produkcji innych związków chemicznych, które naturalnie występują rzadko lub wcale.

Następnie tak pozyskane związki wykorzystywane są w przemyśle. Często sam surowiec może mieć bardzo wąskie zastosowanie, ale pozyskane z niego związki, używane są już na znacznie szerszą skalę. Ponadto właściwości chemiczne wspomnianych surowców bardzo często czynią z nich idealny materiał do produkcji nawozów sztucznych. To także cecha, która łączy ze sobą niektóre surowce chemiczne.

Przykładowe zastosowanie niektórych surowców chemicznych

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowym zastosowaniem niektórych surowców chemicznych. Jak widać, różni się ono w przypadku różnych surowców. Jednak często ich wykorzystanie i pozyskiwanie opiera się na podobnych schematach. W każdym razie ciężko wyobrazić sobie współczesny przemysł bez wspomnianych surowców.

Sól kamienna

Surowiec chemiczny, który jest powszechnie znany i ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, jest chlorek sodu NaCl, zwany też halitem. Jest to nic innego, jak sól kamienna. Zazwyczaj występuje w postaci diapira, czyli wysadu solnego. Jest ona używana do konserwacji żywności oraz poprawy jej smaku. Ponadto stosuje się ją do produkcji innych związków chemicznych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Siarka

Bardzo popularnym i wykorzystywanym surowcem chemicznym jest siarka. Wykorzystuje się głównie do produkcji kwasu siarkowego, który następnie stosuje się w produkcji barwników, parafiny, nafty, leków itp. Ponadto siarka stosowana jest także podczas produkcji nawozów sztucznych, wyrobów gumowych i wulkanizacyjnych, a także produkcji prochu. Co ciekawe stosuje się ją również do produkcji lekarstw, np. penicyliny. Naturalnie siarka występuje w postaci rodzimej. Obecnie 90% siarki pochodzi z odzysku, czyli głównie z procesów towarzyszących odsiarczaniu ropy naftowej.

Fosforany

Są to związku chemiczne, które powstają podczas wytrącania się fosforanu wapnia z wody morskiej. Podobnie jak w przypadku siarki są one stosowane do produkcji nawozów naturalnych. Powstaje on głównie w suchym klimacie.

Baryt

Jest związkiem chemicznym, który również ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Głównie służy do produkcji metalicznego baru, substancji bardzo istotnej w diagnostyce rentgenowskiej. Inne związki uzyskiwane z tego surowca, mają zastosowanie m.in. w następujących rodzajach przemysłu: farbiarskim, gumowym, papierniczym i włókienniczym.